زمان های ارسال سفارش

 

سفارش هایی که هزینه آنها با موفقیت پرداخت شده و در وضعیت "پرداخت شده" می باشند:

* در صورتی که قبل از ساعت ٨ صبح هر روز کاری ثبت شوند، در همان روز ارسال می شوند.

* در صورتی که از ساعت ٨ صبح به بعد ثبت شوند، در روز کاری بعد ارسال خواهند شد.

سفارش های مناطق 14 گانه اصفهان توسط پیک مطابق با زمان اعلام شده در بالا و سفارش های تهران و سایر شهرستان ها با استفاده از پست سفارشی ارسال می شود. طبق اعلام شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، مرسولاتی که به صورت پست سفارشی ارسال شوند، حداکثر تا ۷۲ ساعت کاری پس از ارسال به مقصد تحویل داده می شوند.

توجه: ساعات کاری شرکت شنبه تا چهارشنبه از ٨ صبح تا ۵ بعد از ظهر به استثناء روزهای تعطیل می باشد.