ساخت حساب کاربری

برای ساخت حساب کاربری برای عضویت بر روی آیکن ورود دربالای صفحه گوشه سمت چپ کلیک میکنیم

در مرحله بعد با صفحه زیر روبرو میشوید که در ستون سمت چپ موارد خواسته شده را پر کنید

در مرحله بعد پیغام "ثبت نام شما با موفقیت انجام شد" را می بینید که ثبت نام شما به پایان میرسد