سایز زنانه

لباس زنانه

۱-اندازه گیری سایز سینه چگونه انجام می شود؟
متر را بر روی  بزرگترین قسمت سینه قرار دهید، دور سینه را اندازه بگیرید.
۲-اندازه گیری کمر چگونه انجام می شود؟
دستتان را بر روی کمرتان  قرار دهید. جایی که دستان قرار دارد نقطه کمرتان می با شد. از آن محل درو کمرتان را اندازه بگیرید.
۳-اندازه گیری قسمت داخلی پا چگونه انجام می شود؟
برای این اندازه گیری متر را درقسمت داخلی پا از محل انشعاب بدن تا ساق پا بگذارید و طول آنرا اندازه بگیرید. سایز شلوار های جین معمولا به صورت اینچ بیان می شود، مثل 32/30. از این اعداد، عدد اول سایز کمر و عدد دوم هم اندازه قسمت داخلی پا(طول پا ) را نشان می دهد.

نکات مهم

- سایز استاندارد (STD) یا فری سایز بین سایزهای ۳۶ تا ۴۲ می باشد.
- هنگام اندازه گیری نفس خود را حبس نکنید و سینه خود را به جلو ندهید راحت باشید
- دقت کنید هنگام اندازه گیری لباس نداشته باشید

 

 

سایز لباس زنانه:

 

اروپا/ایران انگلستان آمریکا IT سایز سینه(cm) کمر(cm)
۳۲ ۴ ۰ ۳۶ XXS ۷۷ ۶۱
۳۴ ۶ ۲ ۳۸ XS ۸۱ ۶۵
۳۶ ۸ ۴ ۴۰ S ۸۵ ۶۹
۳۸ ۱۰ ۶ ۴۲ M ۸۹ ۷۳
۴۰ ۱۲ ۸ ۴۴ L ۹۳ ۷۷
۴۲ ۱۴ ۱۰ ۴۶ XL ۹۷ ۸۱
۴۴ ۱۶ ۱۲ ۴۸ XXL ۱۰۱ ۸۶
۴۶ ۱۸ ۱۴ ۵۰ XXXL ۱۰۵ ۸۹