فرم مرجوعی کالا

شرایط مرجوع کالا:

  • مرجوع کالا بعد از تکمیل فرم ذیل و تائید کارشناسان تن توامکان پذیر می باشد.لطفاً تا قبل از تائیدیه کارشناسان از ارسال کالا خودداری فرمائید.
  • مرجوع کالا در صورتی مورد تائید قرار خواهد گرفت که هیچگونه استفاده ای از آن نشده باشد.
  • کالا باید تکمیل باشد و با بسته بندی سالم ارسال گردد.

ارائه تائیدیه این فرم توسط تن تو، به همراه کالا الزامی می باشد.

 

لطفا فرم زیر را پر کنید:نام و نام خانوادگی خریدار:

کد ملی خریدار:

تلفن همراه ثبت شده در فاکتور:

نام و مشخصات محصول:

تعداد:

تاریخ خرید محصول:

شماره فاکتور:

علت مرجوع نمودن کالا:

 

حاصل عبارت زیر را در کادر روبرو وارد کنید:
5+2: