نحوه محاسبه کدتخفیف

چگونه میتوانم از کدهای تخفیف استفاده کنم؟

  • در روند خرید با وارد کردن کد تخفیف در قسمت تن تو بن مقدار تخفیف از خرید شما کسر میگردد.