طراحی پوشاک
 
 
طراحی پوشاک
 
  1397/06/26   0
 
طراحان در یک سیستم سلسله مراتبی فرانسوی کار میکنند. مد به عنوان هدف، عملکرد سیستم حاکم و موقعیت توابع آن را در یک نظام اجتماعی تضمین میکند.

طراحان لباس علاوه براینکه به شکلهای متفاوتی کار میکنند، به طرق متفاوتی نیز طراحی میکنند. بعضی ایده اولیه طرح خود را روی کاغذ پیاده میکنند در حالیکه بعضی دیگر با آویزان کردن پارچه برروی فرم ابتدایی لباس، طرحی را که میخواهند تصور میکنند و برخی نیز به کمک نرمافزارهای کامپیوتری طرح لباس مورد نظرشان را ترسیم میکنند. زمانی که طراح به طورکامل از تناسب و هماهنگی پارجه ها راضی باشد با یک طراح الگو حرفهای مشورت میکند تا طرح اولیه را روی کاغذ یا از طریق نرمافزارهای کامپیوتری کامل کند. کار طراح الگو بسیار دقیق و پر زحمت است، تناسب پوشاک کامل شده در واقع به دقت آنها بستگی دارد، آنها پس از اطمینان از ابعاد اولیه یک نمونه از لباس میسازند تا روی تن یک مدل واقعیتست شود و از درست بودن اندازه و ابعاد آن در عمل هم مطمئن شوند.
 

طراحان در یک سیستم سلسله مراتبی فرانسوی کار میکنند. مد به عنوان هدف، عملکرد سیستم حاکم و موقعیت توابع آن را در یک نظام اجتماعی تضمین میکند. مد به طورایدئولوژیک بخشی از فرایندی است که داخل گروههای اجتماعی خصوصی شکل میگیرد، که در این مورد طراحان خبره مواضع قدرت و روابط سلطه و فرمانبرداری را ایجاد، حفظو بازتولید میکنند. در کار گروهی برای طراحی مد هر کس با توجه به میزان تلاش و ابتکاری که نشان دهد رشد میکند و ترفیع میگیرد. امروزه نگاه و تصور اسطورهای نسبت به طراح به عنوان یک ٔ نابغه خلاق از موقعیت اجتماعی آنها منفصل شده است چرا که خلاقیت و تولید مد حاصل کار اجتماعی است و نه استعداد ذاتی، گرچه ممکن است کسی بسیارخلاق و با استعداد باشد اما بدون همکاری و کسب مشروعیت از جانب سیستم مد و عبور از دروازههای آن نمیتواند به شهرت برسد؛ بنابراین سیستم طبقه بندی به عنوان یک اصل ضروری نه تنها در صنعت مد بلکه در تمامی صنایع فرهنگی نقش مهمی دارد. چرا که باعث میشود مؤلف کارهای خلاقانه قابل شناسایی باشد.

اکثر خانه های مد آمریکایی در نیویورک قرار دارند، اگرچه تعداد قابل توجهی خانه مد در لس آنجلس نیز وجود دارد که شامل درصد بالایی از پوشاک مد برتر، شیک و لوکسهستند که در واقع در داخل آمریکا تولید میشوند. همچنین در نقاط دیگری از آمریکا همچون میامی، شیکاگو، دالاس و به ویژه سانفرانسیسکو صنایع رو به رشدی وجود دارد.
 

 

نظرات کاربران
ارسال نظر